top of page

Wat doen we voor U ?

Elke verpleegkundige taak wordt uitgevoerd naar beste behoren.

 

Tot die taken behoren onder andere:

 • Hygiënische zorgen: dit is één van onze basiszorgen waarvoor geen attest van de huisarts nodig is. We hanteren hiervoor de KATZ-schaal waarmee naar uw specifieke zorgnoden geluisterd wordt en samen met u bekijken we hoe we die zorgnood naar beste vermogen kunnen inlossen.

Mits voorschrift van een arts:

 • Wondzorg: miniem of juist zeer complex, we gaan steeds voor een optimaal resultaat.

 • Inspuitingen: in elke vorm, ook insuline, ook vaccinaties

 • Aanbrengen van steunkousen of steunwindels: elk type compressietherapie is ons bekend.

 • IV-therapie: bvb. in het kader van osteoporose, Magnesium-defficiëntie, chronisch ijzertekort, …

 • Aanbrengen van (medische) zalven

 • Stomazorg

 • Sondage

 • Blaasspoelingen

 

 • Wekelijks klaarzetten van medicatie

 • Palliatieve zorgen

Beschikbaarheid:

 • 7 dagen op 7

 • 24u bereikbaar per telefoon (tussen 22u-6u enkel in noodgeval)

 • Ochtend-én avondtoer

 • We werken met 2,  week om week zodat u steeds door dezelfde bekende gezichten geholpen wordt

 

We zijn toegetreden tot het derdebetalerssysteem. Dit wil zeggen dat de betalingen van alle verzorgingen (ook hygiënische zorgen) rechtstreeks door uw ziekenfonds aan ons worden overgemaakt.

U

STAAT ALTIJD CENTRAAL BIJ ONS

bottom of page